Orientering om byggearbejderne

Aktiviteter som kan medføre støj, støv og vibrationer i uge 12 & 13, 2021:

 

  • Fra og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade og Haregade. 
  • Arbejde med sømpistol/kompressor.
  • Arbejde med finecutter bl.a. i forbindelse med istandsættelse af vinduer (Suensonsgade).
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 4, fra- og tilkørsel af materialer.
  • Vådskæring af teglsten til gulve.


Kort over etapperne

Kort over byggeafsnit i Haregade, Tigergade og Suensonsgade